Πατέρα,

hands1.jpg

Σώθηκαν οι προσευχές

hands-2.jpg

Σήμερα θα σε σκοτώσω

{…}

antenna.jpg

[appartments are for resting bodies, not ideas]