χαϊκού 6

10 Αυγούστου, 2006

1912.jpg

Ασπίδων ρίψη

προγόνων χάρες τώρα

φαρμακωμένες

olsen.jpg