χαϊκού 6

Αύγουστος 10, 2006

1912.jpg

Ασπίδων ρίψη

προγόνων χάρες τώρα

φαρμακωμένες

olsen.jpg